mặt nạ 3M-3200

Cách sử dụng mặt nạ phòng độc khói 3M-3200

Đặt hai dây bên dưới vào sau cổ và gắn chúng lại với nhau. Kéo phần cuối của dây để điều chỉnh cho chặt. Mặt nạ phòng độc 3MTM ​- 3200 là sản phầm bảo vệ an toàn, hiệu quả cho người lao động làm việc trong môi trường tiếp xúc với hóa chất, sơn,