cháy nhà cao tầng

Cháy nhà cao tầng và điều quan trọng cần nắm rõ

Khi có cháy thang máy sẽ tự động trở về tầng trệt mở cửa và ngưng hoạt động, nguồn điện sẽ bị ngắt, theo đó đèn chiếu sáng và Trên thực tế cháy nổ diễn ra rất phức tạp và khó lường, ảnh hưởng trực tiếp từ các yếu tố môi trường sinh sống, môi