Khí độc thải ra khi có cháy lớn gồm những gì?

Các sản phẩm cháy có chứa lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh (H2S; SO2…) gây độc đối với niêm mạc, miệng và đường tiêu hóa.

Từ ngàn xưa con người đã biết ứng dụng sự cháy để phục vụ cho cuộc sống của mình như: Sưởi ấm, đun chín thức ăn, làm vũ khí…Sau đó sự cháy không ngừng được nghiên cứu và áp dụng như: Chuyển hóa năng lượng nhiệt thành cơ năng tạo ra cuộc cách mạng trong đời sống, kinh tế của loài người.

Nhưng ngược lại cháy không kiểm soát được đã gây ra rất nhiều thiệt hại, xã hội càng phát triển thì hiểm họa do cháy gây ra càng tăng.

Quá trình cháy là những quá trình lý, hóa học phức tạp của phản ứng cháy giữa các chất ôxy hóa tạo thành sản phẩm cháy. Các sản phẩm cháy tùy theo điều kiện cháy mà ta có các sản phẩm cháy hoàn toàn như các chất: CO2; hơi H2O, SO2, HCL, N2…Hay các sản phẩm cháy không hoàn toàn như các chất: CO; H2S; CH4…Các sản phẩm này thường sinh ra trong các điều kiện thiếu chất ôxy hóa cần thiết để cháy hoàn toàn chất cháy hoặc nhiệt độ của vùng cháy thấp.

Hầu hết những chất có trong sản phẩm cháy đều độc hại đối với cơ thể con người.
Khí Cacbonôxit (CO): Là khí không màu, không mùi, nhẹ bằng không khí, rất độc với hệ hô hấp và hệ tuần hoàn. Khi hít phải khí CO thì máu trở nên không tiếp nhận được Ôxy, hệ thần kinh sẽ bị tê liệt.

Các triệu chứng xảy ra khi hít phải khí CO:

Cacbonic (CO2): Là chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí. Khi con người hít phải sẽ bị ngạt, khi nồng độ từ 3% bắt đầu gây khó thở, từ 8% đến 10% có thể gây mất cảm giác và chết người.

Các sản phẩm cháy có chứa clo và hợp chất của clo (HCl khi cháy PVC) rất độc với phổi.

Các sản phẩm cháy có chứa lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh (H2S; SO2…) gây độc đối với niêm mạc, miệng và đường tiêu hóa.

Ngoài các chất trên, các sản phẩm cháy và sản phẩm phân hủy nhiệt khác: Tro, muội than cũng rất độc. Sản phẩm cháy không hoàn toàn thường có tính độc cao hơn các sản phẩm cháy hoàn toàn.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *