Các nguyên tắc sử dụng điện an toàn nhất

Không kéo dây chéo qua tường để đề phòng đóng đinh phải dây gây sự cố, tai nạn. Các mối nối phải đặt trong hộp kỹ thuật để có thể kiểm

Tiết diện dây dẫn phải chọn đủ khả năng tải dòng điện đến các dụng cụ điện, có tính đến khả năng phát triển phụ tải sau này. Cấm dùng dây có tiết diện nhỏ cho thiết bị có công suất lớn nhằm tránh cháy dây và có thể gây hoả hoạn hoặc cháy nhà.
– Dây dẫn xuyên tường phải đặt trong ống nhựa hoặc sứ bảo vệ, không để nước mưa đọng lại trong ống hoặc chảy theo ống vào nhà.
Sử dụng điện an toàn

Tại đầu hồi của nhà có thể dùng giá đỡ bắt chặt vào tường để đỡ dây điện vào nhà. Khoảng cách từ sứ trên giá đỡ đến mặt đất không được nhỏ hơn 3,5 m.
– Nếu lắp đặt dây dẫn đi nổi trong nhà có thể dùng sứ kẹp, puli sứ hoặc luồn dây trong ống nhựa bảo vệ.

Sử dụng điện an toàn

Nếu dùng sứ kẹp hoặc puli sứ thì khoảng cách giữa hai sứ không được quá 0,7 m. Khoảng cách giữa hai dây và tường nhà, trần nhà , kèo… là 1 cm.
Sử dụng điện an toàn

Khi nối dây dẫn điện phải nối so le và quấn băng cách điện ngoài mối nối (trong nhà cần hạn chế các mối nối ).
– Nếu lắp đặt dây điện đi ngầm trong tường thì dây không được có mối nối và phải dùng dây bọc có 2 lớp cách điện thật tốt.
Sử dụng điện an toàn

Không kéo dây chéo qua tường để đề phòng đóng đinh phải dây gây sự cố, tai nạn. Các mối nối phải đặt trong hộp kỹ thuật để có thể kiểm tra sửa chữa khi cần thiết.
Sử dụng điện an toàn

2. Qui tắc an toàn lắp đặt thiết bị bảo vệ, đóng cắt điện:
– Các nhánh sau công tơ về nhà đều phải đặt cầu chì hoặc Áptomat.
– Cầu dao cầu chì, Áptomat tổng trong gia đình phải đặt gần cửa chính ra vào để khi cần thiết có thể cắt điên được toàn bộ gia đình.
– Điện nguồn phải được lấy từ dây pha qua cầu chì hoặc Áptomat rồi mới vào ổ cắm và công tắc đèn, quạt… Khi rút cầu chì kiểm tra thì phía đầu cực nối vào phải có điện, phía nối vào ổ cắm và công tắc đi ra đèn, quạt… phải mất điện. Kiểm tra bằng bút thử điện cả hai lỗ ổ cắm đều không có điện.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *